EN | HU | RU

Külkereskedelmi szerződés

A külkereskedelmi szerződések keretrendszerét előszőr 1980-ban az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) tagjai fektették le a Bécsi Egyezményben. A szervezet tagjai ekkor vállalták, hogy az áruk nemzetközi adásvételéhez kapcsolódó szerződések megkötésekor az Egyezményben foglaltakat veszik irányadónak. Az Egyezmény egyrészt a világkereskedelem fejlődését szolgálja, ugyanis a különböző társadalmi, gazdasági és jogi rendszerekkel összeegyeztethető egységes szabályok alkalmazásával a nemzetközi kereskedelmi jogi akadályok mérséklődnek, másrészt az eladók és a vevők között számos jogi kérdés tisztázódik a segítségével. Az egyértelműsítő rendelkezések közül érdemes megemlíteni, hogy az adásvételi szerződést nem szükséges írásba foglalni, sem írásos módon bizonyítani és az más alakszerűséghez sincs kötve, akár egy e-mailes megrendelő is minősülhet külkereskedelmi szerződésnek az áru eladója és vevője között. Azonban egyes célországok esetén előfordulhat, hogy a vevő országa nem része a Bécsi Egyezménynek, ekkor a külkereskedelmi szerződésben kulcsfontosságú azt tisztázni, hogy mely jogrendszer lesz irányadó a szerződésre nézve.

A megrendelt áru – vagy szolgáltatás – típusából következő számos egyedi rendelkezés mellett a külkereskedelmi szerződésben alapvető tartalmi elemeket kell kikötni. Ilyen tartalmi elem – az áru megnevezésén és annak vételárán túl – az ügylet devizaneme, a szállítás ütemezése és az azzal kapcsolatos költség- és kockázatviselés megosztása (Incoterms klauzula), a fizetési feltételek ­– hogy a fizetés előre vagy halasztva történik, illetve átutalásban, nyitva szállításban vagy biztosítékos fizetésben állapodtak meg a felek –, az árut kísérő okmányok megnevezése, a szállítót terhelő garanciális kötelezettségek kifejtése, és persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy rögzítve legyen a szerződés lejárata, a felmondás lehetősége, valamint hogy a felek mely ország bíróságához fordulnak az esetleges viták rendezése céljából.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены