HU | EN | RU

Hitelmoratórium!


Fizetési moratórium meghosszabbítása 2022. július 31-ig, továbbá a fizetési moratórium fenntartása 2022. augusztus 1-től 2022. december 31-ig

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a fizetési moratóriumot 2022. december 31-éig meghosszabbította.

Azon Ügyfeleinek, amelyek jelenleg is moratórium alatt állnak, 2022. július 31. napjáig kérhetik, hogy 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-éig a moratórium meghosszabbodjon.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-éig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankunkban (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) vagy online formában.

A 2022. augusztus 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó fizetési moratórium igénybevételét kizárólag azon Ügyfelek kérelmezhetik, amelyek a fizetési haladékot 2022. június 18. napját megelőzően is igénybe vették.

A nyilatkozat, csak meghatározott formában és tartalommal nyújtható be 2022. július 31. napjáig.

A nyilatkozattétel módja

A fenti feltétel teljesülése esetén kérjük, hogy a jogszabály melléklete szerinti nyilatkozatot kitöltve és az alábbiak szerint aláírva a fenti elérhetőségekre részünkre személyesen vagy online formában eljuttatni szíveskedjék.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) által cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozat, vagy cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező képviseletre jogosult személy(ek) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott, elektronikusan megküldött nyilatkozat.

A részletekkel kapcsolatban, illetve ha bármilyen további kérdése van, forduljon bizalommal kapcsolattartójához, vagy jelezze felénk az email címen!

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti határidő jogvesztő, azaz 2022. július 31. napját követően fizetési moratórium igénybevételére irányuló kérelem nem nyújtható be.

Tájékoztatjuk, hogy 2022. augusztus 08. napján megjelent Magyar Közlöny 133. száma, amelyben kihirdetésre került a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet, amelynek értelmében Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2022. szeptember 01. napjától 2023. december 31. napjáig fizetési moratóriumot és hitelfelmondási tilalmat biztosít.

A fizetési moratórium és a hitelfelmondási tilalom a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik és azokban az az adós vehet részt,

  • a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
  • b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.

Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankunkban (1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.) vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.


Kapcsolódó jogszabályok

  • Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
  • A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
  • A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
  • A Kormány 537/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratóriumhoz kapcsolódó egyes szerződések elszámolási szabályairól
  • A miniszterelnök kabinetfőnökének 6/2021. (IX. 15.) MK rendelete a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
  • A Kormány 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelete az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról
  • A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
  • A Kormány 292/2022. (VIII. 8.) számú Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены