HU | EN | RU

Kamatlábak


CIRR kamatláb

Az Eximbank két éven túli közvetlen hiteleinek, refinanszírozási hiteleinek minimum kamatlába az OECD Irányelvei szerint a CIRR (Commercial Interest Reference Rate, Kereskedelmi referencia kamat). A CIRR értékét az OECD havonta határozza meg és a változás minden hónap 15-ével lép életbe. Kamatláb értéknapjának meghatározása:

  • refinanszírozási hitel és vevőhitelkeret esetén a befogadás napján érvényes kamatláb
  • vevőhitel esetén a szerződés aláírás napján érvényes kamatláb

Érvényes CIRR kamatlábak:

EU Referencia alapkamatláb

Az Eximbank két éven belüli közvetlen hiteleinek, refinanszírozási hiteleinek minimum kamatlába az Európai Bizottság által meghatározott EU Referencia Kamat. A referencia kamat 1 éves LIBOR kamatlábon alapul és minden év elején a Bizottság közzéteszi az adott évre vonatkozóan. Ezt követően a referencia kamat mértéke csak akkor változik, ha a megelőző három hónap alapján számított átlagos kamatláb több mint 15%-kal eltér az érvényben lévő kamatlábtól. A közzétett hatályos referencia kamatláb az Európai Bizottság honlapján érhető el. A kamat csak EUR és más uniós devizákra kerülhet megállapításra, USD vagy más harmadik országbeli devizára vonatkozóan nem. Kamatláb értéknapjának meghatározása:

  • refinanszírozási hitel és vevőhitelkeret esetén a befogadás napján érvényes kamatláb
  • vevőhitel esetén a szerződés aláírás napján érvényes kamatláb

A kamatláb mértéke a kamatláb értéknapján rögzítésre kerül és változatlan marad a hitel teljes futamideje alatt.

A Referencia Kamat értéke jelenleg a következő (2024. január 1-től érvényes):

Devizanem Kamatláb
EUR 4,11 %
HUF  11,22 %

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены