HU | EN | RU
  • EXIM
  • Bemutatkozás

Bemutatkozás

Küldetésünk, hogy a magyar export globális sikerének pénzügyi motorjaként támogassuk a hazai vállalkozásokat és pénzügyi megoldások segítségével egyfajta útlevelet adjunk külpiaci sikereikhez.

Rólunk

Az EXIM Magyarország hivatalos exporthitel-ügynöksége; az egyetlen, kifejezetten a nemzetközi kereskedelemre, külpiaci terjeszkedésre és befektetésekre, illetve külföldi beruházásokra szakosodott hazai banki, biztosítói szereplő. Az EXIM név alatt két jogi személy együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB Zrt.), amelynek köszönhetően integrált keretek között működve tudunk mind finanszírozói, mind biztosítói megoldásokat nyújtani.

Az exportáló, a nekik beszállító és az exportot még csak tervező vállalatok számára nyújtunk stabil pénzügyi hátteret a külkereskedelemre specializált, nemzetközi színvonalú finanszírozási és kockázatátvállalási lehetőségekkel, amelyek elősegítik tevékenységük bővülését és sikerét. A több mint 28 éves fennállásunk során szerzett szakmai tudással, tapasztalattal és nemzetközi kapcsolatrendszerrel a világ közel 150 országába segítettünk már – pénzügyi eszközeink által – eljuttatni magyar termékeket vagy szolgáltatásokat.

1998 óta vagyunk tagjai az exportfinanszírozási és biztosítási szakma globális szervezetének, a Berni Uniónak, 2021-ben pedig a szervezet annak irányítóbizottsági tagjává választotta az EXIM-et.

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy a magyar export globális sikerének pénzügyi motorjaként támogassuk a hazai vállalkozásokat és innovatív pénzügyi megoldások segítségével egyfajta útlevelet adjunk külpiaci sikereikhez, erősítsük külpiaci jelenlétüket, terjeszkedésüket. Az EXIM egyike a világ exporthitel-ügynökségeinek, – azok magyarországi szereplője –, így működésünket az OECD és az Európai Unió ide vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Hatékony, specializált finanszírozási és biztosítási konstrukciókkal segítjük elő a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő minél sikeresebb értékesítését.

Működésünk, eredményeink

Ennek megfelelően a nálunk elérhető szolgáltatások azt célozzák, hogy az exporttevékenység teljes vertikumát lefedjük banki és biztosítói termékekkel – mint forgóeszköz-, beruházás-, vagy befektetésfinanszírozás, külföldön megvalósuló beruházási vagy befektetési, úgy nevezett FDI projektek finanszírozása, tőkeági finanszírozás a hazai és nemzetközi befektetési alapjainkon keresztül, vevőhitelek, leszámítolás, exporthitel-biztosítás, hitelfedezeti és kereskedelmi garanciák –, az exporttevékenységet megelőző beszállítói folyamatoktól az előállításon és a termelésen át egészen a külpiaci értékesítésig, megjelenésig. Prioritásként kezeljük a klímacélok, a fenntartható jövő megvalósulását, így az ESG szempontokat nemcsak saját működésünkben érvényesítjük, hanem ügyfeleink fenntarthatósági célú fejlesztéseihez, beruházásaihoz is támogatott finanszírozási megoldásokkal járulunk hozzá.

Teljes eszközállományunk 2021-ben közel 2000 milliárd forintot ért el, hitelállományunk pedig átlépte az 1300 milliárd forintot, ügyfeleink közel 90 százaléka a kkv-szegmensben működik. Kiemelt partnereink a hazai kereskedelmi bankok, ügyfeleinket elsősorban rajtuk keresztül, – stratégiai együttműködésben –, refinanszírozási konstrukcióban finanszírozzuk. Működésünk során – a kereskedelmi bankokhoz hasonlóan – a tulajdonos által biztosított tőkén túl a tágabb értelemben vett pénzpiacról származó forrásokkal gazdálkodunk, hazai és nemzetközi kötvénykibocsátásokból, bilaterális hitelekből finanszírozzuk tevékenységünket.

Munkánkat speciális globális tapasztalatunk és az így megszerzett speciális szakmai tudásunk birtokában végezzük; céljainkat a felelősségtudat, agilitás, együttműködés, hatékonyság, innovatív szemlélet és megoldásorientáltság vezérli.

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены