HU | EN | RU

 linkedin 

Együttműködés nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, ECA-kal


CEB

Az Eximbank a hazai mikro-, kis- és középvállalati szektor finanszírozásának további erősítése érdekében 2015 júliusában ötvenmillió euró összegű hitelkeret szerződést kötött az Európa Tanács Fejlesztési Bankjával (Council of Europe Development Bank, CEB).

Az EXIM és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tevékenységében egyaránt kiemelt szerepet kap a mikro-, kis- és középvállalati szektor foglalkoztatottságának a növelése, a szektor hitelhez jutási lehetőségeinek a támogatása. A hitelkeret szerződés alapján Magyarországon bejegyzett mikro-, kis- és közepes vállalkozások finanszírozhatóak a magyar hitelintézeti szektoron keresztül. A CEB által biztosított hitelkeretből maximum 5 M EUR összegű forgóeszköz- és beruházási hitelek refinanszírozása valósulhat meg.

Az 1956 óta működő Európa Tanács Fejlesztési Bank (CEB) Európa legrégebben létrehozott multilaterális fejlesztési bankja. A bank tevékenysége jelenleg a társadalmi kohézió erősítésére, a környezetvédelem elősegítésére, az emberi erőforrás fejlesztésére, továbbá a mikro-, kis- és középvállalatok támogatására koncentrál.

China Eximbank

Az EXIM 2012 júniusában kezdte meg a tárgyalásokat a világ legnagyobb exporthitel-ügynökségével, a Kínai Eximbankkal. Azóta számos együttműködés került aláírásra a két intézmény között. Ezek közül a legfontosabbak a 2013 februárjában megkötött 100 M EUR összegű hitelkeret, amely szeptemberben lehívásra került és 2013. novemberében 200 M EUR-ra bővült. 2013. novemberében került aláírásra az Eximbank csatlakozása 30 MUSD értékben a Kínai Eximbank által szponzorált 500 MUSD alaptőkével induló, Kínai - Közép-Kelet-Európai Befektetési Alaphoz. Az Alapban elért kiemelt szerepünknek megfelelően lehetőség nyílik tőkeigényes hazai vállalkozások forrásszerkezetének javítására.  China Eximbank

EIB

Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európai Unió 28 tagállamának tulajdonában áll. A bank uniós országok projektjeit támogatja, emellett a jövőben csatlakozó és a partnerországokban is eszközöl beruházásokat. Az Eximbank 2013-ban és 2014-ben 100 M EUR, illetve 200 M EUR kötött felhasználású refinanszírozási keretszerződéseket kötött az EIB–vel, amelyeknek segítségével elsősorban az EU felé irányuló exportőrök részére tudunk kedvező finanszírozási lehetőségeket biztosítani. 2017-ben az EIB és az Eximbank új, 400 M EUR összegű megállapodást írt alá a kevesebb, mint 3.000 munkavállalót foglalkoztató vállalkozások finanszírozásának támogatása céljából. A vállalkozások az Eximbank kereskedelmi banki partnerein keresztül is hozzájuthatnak a kedvezményes EIB forrású konstrukciókhoz. A megállapodás lehetővé teszi a futamidőre rögzített és alacsony kamatozású, hosszúlejáratú források biztosítását a KKV-k (SME) és a középvállalkozások (MidCap) részére. Az EIB forrás felhasználható mind beruházások, mind forgóeszközök legalább 2 éves futamidejű finanszírozására. A kölcsönöket az Eximbank két EIB hitelkereten keresztül tudja allokálni:
Hitelkeret (A): KKV-k és középvállalkozások legfeljebb 25 millió EUR összegű ügyleteinek finanszírozása; az EIB allokáció összege elérheti az ügyletet finanszírozó ügyfélhitel 100%-át, de legfeljebb 12,5 millió EUR vagy annak megfelelő forint lehet.
Hitelkeret (B): Középvállalkozások 25 millió EUR összeget meghaladó, de legfeljebb 50 millió EUR összegű ügyleteinek finanszírozása; az EIB allokáció nem haladhatja meg az ügylet költségének az 50%-át. www.eib.org 

IFC

2014. március 19-én egy Együttműködési Alapot, ún. Trust Fundot hozott létre Intézményünk a Világbank-csoporthoz tartozó IFC-vel, amely segítségével a hazai exportőr KKV-k könnyebben kapcsolódhatnak be az IFC által finanszírozott projektekbe. Az EXIM a Trust Fund aláírásával úttörő szerepet tölt be a közép- és kelet-európai régióban. A 2020 végén lejárt Együttműködési Megállapodást – az elért eredményeket figyelembe véve – 2021 elején meghosszabbítottuk újabb három évvel. IFC

EBRD

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 1991 óta támogatja Magyarország piacgazdasággá történő átalakulását. A bank tevékenysége keretein belül ország-és szektorstratégiákat fogalmaz meg a felzárkóztatás érdekében és ezeket folyamatosan megújítja. Magyarországon elsősorban a pénzügyi szektor stabilitásának megerősítését, a közlekedés-szállítás szektor hatékonyságjavítását és az energiaellátás fejlesztését támogatja. Célul tűzte ki Magyarország - mint a technológia és szakképzettség-igényes termékek export platformja - szerepének megerősítését és kiterjesztését. Az Eximbank előrehaladott tárgyalásokat folytat a bankkal, egy társfinanszírozásban megvalósuló közös vevőhitel finanszírozásról. EBRD EBRD finanszírozási konstrukciók

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2022 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2022 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2022 EXIM Все права защищены