HU | EN | RU
Kereskedelmi garanciák

Kereskedelmi garanciák

Az Eximbank a hazai kis- és közepes, valamint nagyvállalatok részére, export- vagy nemzetközi versenyképességet javító ügyletükhöz kapcsolódóan a 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kínálja az alábbi bankgaranciákat:

 • Ajánlattételi (tender) garancia: olyan kereskedelmi garancia, amely valamely pályázat kiírója által a pályázat feltételeként megkövetelt pályázati biztosíték összegére vonatkozó fizetési biztosíték a pályázat kiírójának, mint kedvezményezettnek a javára szól.
 • Előleg-visszafizetési garancia: olyan kereskedelmi garancia, amely az ügylet alapján már kifizetett előleg visszafizetését biztosítja arra az esetre, ha a megbízó, mint kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.
 • Teljesítési garancia: olyan kereskedelmi garancia, amely a megbízó szerződésszerű teljesítését garantálja a szerződés alapján fennálló szállítási és/vagy szolgáltatási stb. kötelezettség teljesítésének átadás-átvételéig.
 • Jótállási/Szavatossági vagy Jólteljesítési garancia: olyan kereskedelmi garancia, amely a szerződés tárgyának szabályszerű átadását vagy a szolgáltatás átvételét követően a szavatossági, illetve jótállási kötelezettségekből eredően a megbízó terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését garantálja.

Garancia mértéke — Minden esetben a ügylethez igazodóan kerül meghatározásra, úgy, hogy az ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes mértéke nem haladhatja meg a szerződés értékének 80%-át. Jellemzően az alábbi mértékek szokványosak:

 • tendergarancia: az ajánlati ár 2-5%-a;
 • előleg-visszafizetési garancia: az exportszerződés 15-30%-a;
 • jólteljesítési /szavatossági garancia: az exportszerződés 5-10%-a.

Garancia minimális összege – 50 millió HUF / 150 ezer EUR / 150 ezer USD

Devizanem — HUF, EUR vagy USD

Futamidő — Egyedi, az exportügylethez igazodóan kerül meghatározásra, de jellemzően az alábbi futamidők szokványosak:

 • tendergarancia: 3-6 hónap;
 • előleg-visszafizetési garancia: 1-2 év;
 • jólteljesítési / szavatossági garancia: 1-2 év.

Garancianyújtásból kizárt ügyletek - Az Eximbank Üzletszabályzatának 1/A. számú mellékletében („FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYFELEK”) foglaltak szerint.

Garancianyújtásból kizárt ügyfelek - Az Eximbank Üzletszabályzat 2. számú mellékletében („FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYLETEK”) foglaltak szerint. Továbbá a Garanciarendelet 2. fejezet („Az Eximbank által nyújtható garanciákra vonatkozó közös szabályok”) 3. § (1) bekezdés (a) pont szerint garancianyújtásból kizárt ügyfél:

 • A garanciaszerződés megkötésének időpontjában korábbi állami kezesség, állami garancia, vagy viszontgarancia beváltásából az állammal vagy az Eximbankkal szemben fennálló tartozása van,

További kizáró feltétel, ha az ügyfél a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak szerint nehéz pénzügyi helyzetben van.

Biztosítékok — Egyedi elbírálás alapján kerülnek meghatározásra. Biztosíték lehet például a finanszírozott exportból származó követelésen alapított zálogjog, ingatlan jelzálogjog, ingó jelzálogjog, óvadék, készfizető kezesség, hitelfedezeti bankgarancia, üzletrész zálog, biztosítás engedményezése stb.


Leírások


Beküldendő dokumentumok


Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены