HU | EN | RU
 linkedin  facebook 
Hitelfedezeti garanciák

Hitelfedezeti garanciák

Az Eximbank a kereskedelmi bankok által a devizabelföldi gazdálkodó szervezetek nemzetközi versenyképességét javító, belföldi beruházási és forgóeszköz finanszírozása céljából nyújtott hitelek visszafizetéséhez nyújt részleges biztosítékot.

Kedvezményezett: Az ügyfelek részére hitelt nyújtó kereskedelmi bank, amely egyben a garancia kibocsátását kérelmezi az Eximbanktól.

Kereskedelmi banki ügyfél: A kereskedelmi bank által finanszírozott, jellemzően közép- vagy nagyvállalati kategóriába tartozó devizabelföldi gazdálkodó szervezet, mely nemzetközi versenyképességet javító (i) befektetést, beruházást valósít meg és/vagy (ii) forgóeszközigénnyel rendelkezik, egyben a garancia szerződés szerinti megbízó a garancia kibocsátására.

Garancia mértéke: A kereskedelmi bank igénye és a finanszírozott ügylet kockázatának függvényében jellemzően a garantált hitel tőkeösszegének 50%-a, de legfeljebb 80%-a.

Garancia devizaneme: HUF, EUR, USD.

Garancia lejárata: A garanciával fedezett hitel véglejárata + 15 munkanap.

Garancia típusai:

  • hitelfedezeti garancia: garanciaprogram keretein belül az állam készfizető kezességvállalása mellett (kereskedelmi bankokkal megkötött keretszerződés alapján),
  • hitelfedezeti garancia: egyedi, egyéb hitelgarancia az állam készfizető kezességvállalása mellett.

Garancianyújtásból kizárt ügyfelek: Az Eximbank Üzletszabályzat 1/A számú mellékletében („FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYFELEK”) foglaltak szerint.

Garancianyújtásból kizárt ügyletek: Az Eximbank üzletszabályzat 2. számú mellékletében („FINANSZÍROZÁSBÓL KIZÁRT ÜGYLETEK”) foglaltak szerint.

Biztosítékok: A garanciavállalás biztosítékai egyedi elbírálás alapján kerülnek meghatározásra azzal, hogy jellemzően a kedvezményezett kereskedelmi bank által kikötött biztosítékok kerülnek megosztásra. Biztosíték lehet például követelésen alapított zálogjog, ingatlan jelzálogjog, ingó jelzálogjog, óvadék, céggarancia, készfizető kezesség, üzletrész zálog, stb.

Kérjük, a versenyképességet javító konstrukciók és a hitelfedezeti garanciák részletes feltételeiről érdeklődjön a kereskedelmi bankoknál!


Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: exim@exim.hu © 2019 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес: exim@exim.hu
© 2019 EXIM Все права защищены

Teljes kamat mátrix
Hiteligénylő vállalkozás mérete és a hitel devizaneme Ügyfélkamat
1. év 2-3. év 4-6. év
KKV EUR 0,10% 0,19% 0,69%
  HUF forgóeszköz 720 M alatt 0,10% 0,10%  
  HUF 0,55% 0,80% 1,30%
  USD* 2,25% 2,50% 3,00%
NV EUR 0,19% 0,69% 1,69%
  HUF 0,80% 1,30% 2,30%
  USD* 2,50% 3,00% 4,00%
* 2020. január 1-re jegyzett 12 havi USD LIBOR