HU | EN | RU

Befektetési hitel külföldi befektetésekre

Az Eximbank a befektetési hitel konstrukcióival magyarországi székhelyű jogi személyiségű gazdasági társaságok (befektető) külpiaci terjeszkedését segíti külföldön megvalósított befektetések részbeni finanszírozása révén olyan esetekben, amikor a magyar áru- vagy szolgáltatásexport külföldi tőkebefektetéssel segíthető elő optimális módon.

A folyósítás közvetlenül a befektető, vagy a befektető által külön a befektetés megvalósítására létrehozott, 100%-ban a befektető tulajdonában lévő céltársaság részére közvetetten történik.

A hitel felhasználható az alábbi befektetési célokra:

  • a befektető által cégalapítás külföldön;
  • a befektető által cégvásárlás külföldön;
  • a befektető által a külföldi vállalkozásban tulajdonrész vásárlása;
  • a befektető pénzbeli vagy apporttal megvalósuló tőkeemelése a külföldi vállalkozásban;
  • a befektető által tulajdonosi hitel nyújtása a külföldi vállalkozás részére hosszú lejáratra, alárendelt kölcsöntőke formában (adott esetben forgóeszköz célra).

Amennyiben a céltársaság külföldi székhelyű gazdasági társaság, akkor a külföldi vállalkozás (a befektetés tárgya) a céltársaság országával megegyező országban bejegyzett vagy bejegyzésre kerülő gazdasági társaság kell, hogy legyen.

A befektető a befektetés megvalósítása során, a befektetési hitel futamideje alatt a Magyarországon folytatott befektetési hitelfelvétel előtti tevékenységét és exportkapacitását nem szűkítheti.

A befektetőnek a befektetési hitel folyósítását követően 50% feletti és szavazattöbbséget, továbbá irányítási és menedzsment kijelölési jogokat is biztosító tulajdonrésszel kell rendelkeznie a külföldi vállalkozásban. A befektető által a külföldi vállalkozásnak történő hitelnyújtás finanszírozása esetén az 50% feletti és szavazattöbbséget biztosító tulajdonrésznek eleve meg kell lennie.

A befektetési hitellel megszerzett tulajdonrészt a futamidő alatt a befektető köteles fenntartani.

A hitel igénybevételéhez magyar származású áru/szolgáltatás exportja szükséges. A magyar áru és/vagy szolgáltatásexport futamidő alatti mértéke a hitel összegénél nem lehet kevesebb. Az export kötelező, időarányosan elérendő mértéke ügyletfüggően, szerződéskötéskor kerül meghatározásra.


Termékeinket keresse partnereinknél

Eximbank Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042594, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949638-2-44

Bankszámlaszám:
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Zrt.

Cégjegyzékszáma:
01-10-042595, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság által

Adószám:
10949621-2-44

Bankszámlaszám:
10918001-00000001-04530003

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Fax: +36 (1) 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM Minden jog fenntartva

Eximbank Plc.

Bank account number: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

MEHIB Plc.

Bank account number: 
10918001-00000001-04530003

H-1065 Budapest, Nagymező street 46-48. Phone: +36 1 374 9100, +36 1 374 9200 Fax: +36 1 269 4476, +36 1 269 1198 E-mail: © 2023 EXIM All rights reserved

ЗАО «Эксимбанк»

Номер банковского счёта: 
14800016-06000008-11111128
S.W.I.F.T. kód: HEXI HU HB 

ИНН: 10949638-2-44

ЗАО «МЕХИБ»

Номер банковского счёта: 
10918001-00000001-04530003

ИНН: 10949621-2-44

1065 Будапешт, ул. Надьмезё д.46-48. Тел.: +36 (1) 374 9100, +36 (1) 374 9200, Факс: +36 (1) 269 1198 Электронный адрес:
© 2023 EXIM Все права защищены